Privacybeleid

Suzy Jacops vindt dat uw privacy belangrijk is. Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden. De praktijk van Suzy Jacops valt daar ook onder . Het kan nodig zijn dat u van uw kant ook maatregelen moet treffen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de praktijk van Suzy Jacops . U dient zich ervan bewust te zijn dat Suzy Jacops niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Suzy Jacops respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van al haar klanten , studenten en sympathisanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

Privacy en cookie beleid van Suzy Jacops Versie dd 24 maart 2021
Suzy Jacops, gevestigd te Rijksweg 203 bus 1 in Dilsen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Suzy Jacops
Rijksweg 203 bus 1
3650 Dilsen
0475837626
info@suzyjacops.be
www.suzyjacops.be

Persoonsgegevens die Suzy Jacops verwerkt .
Suzy Jacops verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Suzy Jacops verwerkt :
Suzy Jacops verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar . De websiteen/of dienst van Suzy Jacops ze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Suzy Jacops kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Suzy Jacops zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@suzyjacops.be , dan verwijdert zij deze informatie.
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Suzy Jacops verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of magazine
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van wetgevingen en/of haar diensten/evenementen
 • Om goederen bij je af te leveren, zoals een muurschild en de jaarlijkse sticker
 • Suzy Jacops verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van een derde partij. Suzy Jacops zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. Suzy Jacops verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij Suzy Jacops van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Suzy Jacops verzendt, is het mogelijk dat zij die berichten bewaart om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en haar services te verbeteren.

Andere derden
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services van Suzy Jacops . Zij oefent geen controle uit over de sites die Suzy Jacops als onderdeel van hun eigen site aanbieden. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonlijke gegevens te verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Suzy Jacops verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Suzy Jacops deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten haar eigen praktijk :

 • Als ze uw toestemming hiervoor heeft verkregen.
 • Als ze dergelijke gegevens aan haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moet leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens Suzy Jacops te verwerken. Zij vereist dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens haar instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als Suzy Jacops er te goeder trouw van overtuigd is dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om
 • a eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen
  b uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan
  c fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen
  d de rechten, eigendom of veiligheid van Suzy Jacops, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Suzy Jacops gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Suzy Jacops hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suzy Jacops en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/of pmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@suzyjacops.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Suzy Jacops jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Suzy Jacops zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Suzy Jacops weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit.

Suzy Jacops wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Suzy Jacops neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van haar beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop zij persoonlijke gegevens bewaart .

Suzy Jacops beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot werknemers van Suzy Jacops die deze gegevens nodig hebben om ze voor haar te verwerken. Deze individuen zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@suzyjacops.be .

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Suzy Jacops beperkt uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming. Suzy Jacops zal alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal zij zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid).

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact met Suzy Jacops op via info@suzyjacops.be .